Ansatte

Administrasjon

Astrid Merethe Olsen

Stilling: Daglig leder
900 36 509
Mellommyra.Barnehage@norlandia.com

Askeladden

Anne Lisbeth Ludvigsen

Stilling: Pedagogisk leder

Herman Frogner

Stilling: Pedagogisk leder

50 % pedagog og 40 % assistent

Therese Eriksen Alvestad

Stilling: Pedagogisk leder

Merethe Gule Wolden

Stilling: Pedagogisk medarbeider
902 19 188

Huldrestua

Marit Svines

Stilling: Pedagogisk leder
480 03 769
Mellommyra.Huldrestua@norlandia.com

Christina Willumsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Janne Fredheim

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Liv Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Har ansvaret for Tare Mare.

Tare Mare (6 års gruppa)

Liv Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Har ansvaret for Tare Mare.

Stian Humstad Børresen

Stilling: Vikar

Er vikar hos oss

Ole Aleksander Hagen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Trollstua

Ellie (Eleonore) Stödberg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Har 50 % stilling

Heidi Kristoffersen

Stilling: Pedagogisk leder
900 64 172
Mellommyra.Trollstua@norlandia.com

Helga Stensen

Stilling: Pedagogisk leder

Stian Humstad Børresen

Stilling: Vikar

Er vikar hos oss

Jorid Anita Vikmark

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
900 64 172

Tusseladden

Grete Nyvik

Stilling: Pedagogisk leder
480 29 554
Mellommyra.Tusseladden@norlandia.com

Kriss Ytterstad-Forsland

Stilling: Pedagogisk leder
930 40 635
kriss.ytterstad@hotmail.com

Ole Aleksander Hagen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Sara Gangeskar

Stilling: Annet

Andre ansatte

Mona Jensen

Stilling: Vikar

Fast vikar hos oss :-)