Ansatte

Administrasjon

Astrid Merethe Olsen

Stilling: Daglig leder

Askeladden

Anne Lisbeth Ludvigsen

Stilling: Pedagogisk leder

Herman Frogner

Stilling: Pedagogisk leder

50 % pedagog og 40 % assistent

Therese Eriksen Alvestad

Stilling: Pedagogisk leder

Jobber 50% stilling.

Merethe Gule Wolden

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Huldrestua

Marit Svines

Stilling: Pedagogisk leder

Christina Willumsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Janne Fredheim

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Liv Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Har ansvaret for Tare Mare.

Tare Mare (6 års gruppa)

Liv Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Har ansvaret for Tare Mare.

Stian Humstad Børresen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ole Aleksander Hagen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Trollstua

Ellie (Eleonore) Stödberg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Heidi Kristoffersen

Stilling: Pedagogisk leder

Helga Stensen

Stilling: Pedagogisk leder

Stian Humstad Børresen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tusseladden

Grete Nyvik

Stilling: Pedagogisk leder

Kriss Ytterstad-Forsland

Stilling: Pedagogisk leder

Ole Aleksander Hagen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Sara Gangeskar

Stilling: Annet

VIkarer

Charlotte Nymo

Stilling: Vikar

Andre ansatte

Mona Jensen

Stilling: Vikar

Fast vikar hos oss :-)