Omgangsyke og diare i barnehagen

Flere tilfeller

Vi har tilfeller av omgangsyke og diare på alle avdelinger i barnehagen. Vil ikke karakterisere det som et "utbrudd", men i barnhagen tar vi våre forhåndsregler for å unngå smitte. Oppfordrer dere alle til å holde barn som har vært syke hjemme 48 timer etter at de er symtomfrie. 

 

http://www.fhi.no/dokumenter/e53f9d3332.pdf