Foreldremøte

Onsdag 10.09.14

Velkommen til foreldremøte :-)

Møtene er først avdelingsvise.

Saksliste for møtet er sendt ut på e-post.

På slutten av møtet er det fellesmøte for alle på fellesrommet. Der er det presentasjon av personalet og så er det SU-representantene som overtar.