FORELDREMØTE

Torsdag 10.09.15 kl 19-21

Velkommen til høstens foreldremøte :-)

Saksliste for møtet er sendt ut til dere på e-post.

Møtet blir avdelingsvis og ledet av de pedagogiske lederne.

Det skal også velges foreldrekontakter for avdelingene.

Siste del av møtet er foreldreråd, og blir ledet av foreldrerepresentantene i SU.

Håper dere har mulighet til å komme!