Baksiden

På baksiden av barnehagen har vi en stor grillhytte og et flott naturområde. Dette området er en del av barnehagens uteområde.