Avdelinger

Norlandia Mellommyra barnehage har i år 74 barn fordelt på 4 avdelinger. Alle avdelingen har barn fra 1-6 år. Avdelingene har samme utforming med avdelingsrom, lekerom, grov og fin garderobe.

Avdelingene heter:

TUSSELADDEN
mellommyra.tusseladden@norlandia.com

Vi er 18 fantastiske barn i alderen 0-6 år og 5 flotte voksne. Hos oss sitter latteren løst og vi har alltid et ledig fang.
Vi er glade i å være ute på turer i skog og mark, og aller best trives vi på vår egne lille plass Solhaugen. Der har vi gapahuk, bålplass og flotte lekemuligheter.
Vi er opptatt av å se enkeltbarnet og har fokus på alt det barnet klarer selv, med støtte i oss voksne.

   


HULDRESTUA
mellommyra.huldrestua@norlandia.com

Barnegruppa på Huldrestua består i år av 19 barn, 7 barn under 3 år og 12 barn over tre år.

Personalet består av fem glade damer fordelt på 4 årsverk. Vi har allsidige interesser, der friluftslivet alltid er i fokus.

Vi koser oss ute i all slags vær, og vi har vårt eget referanseområde som heter "Huldreskogen".

Vi ser viktigheten av at barna lærer av å være sammen i barnehagen der de må forholde seg til hverandre til en hver tid. "Æ kan sjøl" er slagordet inne hos oss. Samtidig har vi stort fokus på nærhet og omsorg, og er tilstede der barna er.

 

TROLLSTUA
mellommyra.trollstua@norlandia.com

Vi er 18 glade barn i alderen 1-6 år og 4 minst like glade vioksne. Vi er en stabil gjeng som har jobbet sammen i mange år.

Vi er opptatt av å gi barna en trygg, god og betydningsfull hverdag. Humor og glede er et viktig redskap i dette arbeidet. Vi er tydelige og ansvarsfulle voksne som prøver å motivere barna til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen.

Vi elsker å være ute i all slags vær, og vi ser det som viktig å gi barna allsidige natur og friluftsopplevelser. Vi bruker referanseområdet vårt "Trollskogen" ofte, og bålmat en gang i uka har blitt en regel. Foruten bålplass har vi gapahuk, båt, biler, fly,romstasjon, ei lita lekehytte og masse tauverk som inviterer til fysisk/motorisk aktivitet.

Med andre ord fantastiske lekemuligheter for liten såvel som stor!

 


 

ASKELADDEN
mellommyra.askeladden@norlandia.com

På Askeladden har vi 19 herlige barn i alderen 1-6 år. Og vi er fire glade damer som er så heldige å få jobbe her. På avdelingen har vi også ca.20 fisk i et akvarium, og her er det "Tigergutt" som er sjefen. Han har vært med oss i 7 år nå.

Vi er en kreativ gjeng som liker å være på tur; til fots, på ski og på akebrett. På askhaugen har vi vår bålplass. Der har vi husker,balansetau,hengekøye,trehytte,gapahuk og ikke monst ny overbygd utedo!

Vi har barna i fokus og er opptatt av at ungene skal få stimulert sin nysgjerrighet, og at de skal mestre mest mulig selv.

 

 

Fellesrommet i direkte tilknytning til kjøkkenet