Avdelinger

Norlandia Mellommyra barnehage har i år 74 barn fordelt på 4 avdelinger. Alle avdelingen har barn fra 1-6 år. Avdelingene har samme utforming med avdelingsrom, lekerom, grov og fin garderobe.

Avdelingene heter:

TUSSELADDEN
mellommyra.tusseladden@norlandia.com

Vi er 18 fantastiske barn i alderen 1-6 år og 4 flotte voksne. Hos oss sitter latteren løst og vi har alltid et ledig fang.
Vi er glade i å være ute på turer i skog og mark, og aller best trives vi på vår egne lille plass Solhaugen. Der har vi gapahuk, bålplass og flotte lekemuligheter.
Vi er opptatt av å se enkeltbarnet og har fokus på alt det barnet klarer selv, med støtte i oss voksne.

   


HULDRESTUA
mellommyra.huldrestua@norlandia.com

Barnegruppa på Huldrestua består i år av 15 barn i alderen 1-5 år.

De faste voksne som jobber her er Marit, Liv, Janne, Christina og Elin. Vi har alle lang erfaring i arbeidet med barn og en felles forståelse for hva som er viktig i møtet med barna. 

Vi ser viktigheten av at barna lærer av å være sammen og etablere vennskap med andre. "Æ kan sjøl" er slagordet inne hos oss, barna skal ha tid og rom til å mestre selv og medvirke i sin egen hverdag. Samtidig har vi stort fokus på nærhet og omsorg, og er tilstede der barna er. Vi er masse ute, og legger

stor vekt på friluftslivog allsidige naturopplevleser. Vi undrer oss sammen med barna og lar de prøve å finne svar selv. Huldrehaugen er vår egen naturlekeplass, som vi har bygd opp med god hjelp fra engasjerte foreldre. Vi er opptatt av at barna skal få være med å tilberede den maten vi serverer og å høste av naturens spisskammers.

 

TROLLSTUA
mellommyra.trollstua@norlandia.com

Vi er 16 glade barn i alderen 1-6 år. Våres avdeling har en godt sammensveiset gjeng på 2 pedagoger, 2 barnehagemedarbeidere og 1 ekstraressurs. 

Våres oppgave er at vi er opptatt av å gi barna en trygg, god og betydningsfull hverdag. Humor og glede er et viktig redskap i dette arbeidet. Vi er tydelige og ansvarsfulle voksne som prøver å motivere barna til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen.

Vi elsker å være ute i all slags vær, og vi ser det som viktig å gi barna allsidige natur og friluftsopplevelser. Referanseområdet vårt "Trollskogen" blir ofte brukt. Foruten bålplass har vi gapahuk, båt, biler,"romstasjon", to små lekehytter og masse tauverk som inviterer til fysisk/motorisk aktivitet.

Med andre ord fantastiske lekemuligheter for liten såvel som stor!


       

             Avdelingen                                               Grillhytta                                        Trollskogen

 

ASKELADDEN
mellommyra.askeladden@norlandia.com

På Askeladden har vi 18 herlige barn i alderen 1-6 år. Vi er fire glade ansatte, tre damer og en ung mann, som er så heldige å få jobbe her. 

Vi er en kreativ gjeng med mye humor som liker å være på tur; til fots, på ski og på akebrett.  Vi har et eget referansseområde hvor vi bruker mye av turtiden vår som heter Askhaugen. Her fikk vi i 2020 en ny gapahuk med fantastisk hjelp fra en snekker-pappa på avdelingen. Her har vi også bålplass, husker, balansetau, hengekøye, trehytte(under ombygning), og ikke minst overbygd utedo! 

Vi er opptatt av å skape en trygg hverdag for alle barna våre. Hos oss skal de oppleve omsorg, nærhet, samspill og rom for egen utvikling. For oss betyr det at vi skal skape en arena hvor barna får utforske, leke, undre og mestre.

 

Lekerommet vårt med lesekrok og vegghengt bord.



Fellesrommet i direkte tilknytning til kjøkkenet.