Årsplan med progresjonsplan

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

Årsplan Mellommyra 2019

Progresjonsplaner 2019

 

Daglig leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med personalet og foreldrene. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

En årsplan har flere funksjoner:

• arbeidsredskap for barnehagens personale for å sikre kvaliteten på tilbudet og utvikle barnehagen som en lærende organisasjon
• utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen
• grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
• informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, samarbeidspartnere og andre interesserte

Vi i Mellommyra Barnehage ønsker å gi barna og foreldre/foresatte en trygg og god hverdag.

Lek og sosial kompetanse er viktige begreper i barns utvikling, og dette er noe vi har fokus på i hverdagen hos oss. Hos oss får barna god kjennskap til naturen, som vi bruker mye gjennom hele året.

Vi er kontinuerlig i utvikling, og er åpne for nye endringer og ideer. Samtidig er vi veldig glade i og ser viktigheten de tradisjoner og aktiviteter som vi har hos oss.

 

 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/