Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)

Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) Barnehageloven §4 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

SU i Mellommyra barnehage består av:

Foreldrerepresentant: Birthe Molland - mor på Trollstua

Mobil: 90999146       Epost: birthe.molland@phs.no

Foreldrerepresentant: Astri Lund Eriksen- mor på Tusseladden

Mobil: 91734448       Epost: astriler@gmail.com

Personalrepresentant: Christina Gaard - assistent Huldrestua

Personalrepresentant: Therese Eriksen Alvestad - Ped.leder Askeladden

Eierrepresentant: Astrid Merethe Olsen

 

T